Úvodní stránka
 

Aktuálně

Přesun webových stránek

Na webové adrese http://www.zs-okruzni.cz byly spuštěny nové stránky. Zde naleznete archív původního webu.


LogoZákladní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643                     
Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou
Telefon/fax: 327531225, e-mail: zs-okruzni@zruc.info
IČO: 70836213, IZO: 600021823
www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

30 let Základní školy v Okružní ulici

1. září 1981 byla zřízena ve Zruči nad Sázavou Zvláštní škola. Byla umístěna ve 2 místnostech školní družiny základní školy v ulici 5. května.

V roce 1997 Město Zruč nad Sázavou pro školu zrekonstruovalo budovu bývalé mateřské školy a následně alternativní školy v Okružní ulici a 1.září 1997 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 1997/1998 za přítomnosti zástupců Města Zruč nad Sázavou v nově zrekonstruované budově bývalé mateřské školy v Okružní ulici čp. 643.

1. července 2000 vstoupila Zvláštní škola Zruč nad Sázavou do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací.

1. října 2001 se stal zřizovatelem školy Krajský úřad Středočeského kraje.

2. září 2002 zahájily do Zvláštní školy Zruč nad Sázavou docházku děti z bývalé Zvláštní školy internátní Zbraslavice, která se přetransformovala na Dětský domov do Zruče nad Sázavou.

V roce 2003 vstoupila v platnost darovací smlouva mezi Městem Zruč nad Sázavou a Středočeským krajem. Budova i pozemek v Okružní ulici 643 se staly majetkem Středočeského kraje, který toto předal k hospodaření Zvláštní škole Zruč nad Sázavou.

Od 1. září 2005 se Zvláštní škola Zruč nad Sázavou nově nazývá Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643. Jedná se o malotřídní základní školu praktickou samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením. Umístěna je v krásné školní zahradě a má bezbariérový přístup. Probíhá zde základní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada a vzdělávání základní školy speciální podle Školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada II. Škola využívá krásné polohy v zahradě a zaměřuje se na environmentální výuku, výchovu a osvětu. Probíhá údržba a stálá obnova školní zahrady.

Logo školy "Barevná ruka" vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů.

13. 5. 2008 vzniklo při škole občanské sdružení Ručičky, které velice aktivně podporuje školní činnost.

V současné době dochází do školy v Okružní ulici do 3 tříd 24 žáků 1. – 9. ročníku, pracuje 1 oddělení školní družiny s 13 žáky. Školu zastupuje ředitelka školy, vyučují 3 třídní učitelé; 1 učitelka, vychovatelka a asistentka pedagoga na zkrácené úvazky. O provoz školy se starají také na zkrácené úvazky: školnice a účetní.

Velký dík patří všem pedagogům a zaměstnancům, kteří na škole působili a působí i v současné době.

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Projekt Ovoce do škol

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 se přihlásila do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Týká se žáků prvních až pátých ročníků , budou dostávat ovoce a zeleninu zdarma.

Celé Česko čte dětem

Také naše škola se zapojila do celostátního projektu "Celé Česko čte dětem". Při hodinách českého jazyka, čtení a také ve školní družině čteme dětem pohádky, příběhy, učíme je pozorně naslouchat a následně pracovat s textem. Na jaro chystáme pro malé děti velké čtenářské překvapení.

Zvětšit fotografii : Celé Česko čte dětem

Vyhlášení volného dne pro žáky

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje na základě § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění na den 16. 11. 2009 volný den (ředitelské volno) z provozních důvodů. V tento den nebude fungovat školní družina ani školní jídelna I. ZŠ Zruč n. S.

Projektové vyučování ve školním roce 2009/2010

Škola se účastní projektu zvýšení kvality ve vzdělávání„S TURem tu i zítra budem“ . Projekt pořádá ekocentrum Podhoubí za podpory EU – ESF, OPVK, státního rozpočtu ČR - MŠMT (investice do rozvoje vzdělávání) a účastní se ho 12 škol Středočeského kraje.

Škola se aktivně zapojila do školního vzdělávacího projektu“Odpad z nebe nespad“, který organizuje Ekodomov Kutná Hora, Jana Palacha 166. Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti(NROS).

Zahájení školního roku 2009/2010

Školní rok 2009/2010 škola zahájila pod novou střechou. Z finančních prostředků Středočeského kraje byla během prázdnin provedena výměna střešní krytiny na celé budově a boční část byla zateplena.

Zvětšit fotografii : Zahájení školního roku 2009/2010Zvětšit fotografii : Zahájení školního roku 2009/2010Zvětšit fotografii : Zahájení školního roku 2009/2010Zvětšit fotografii : Zahájení školního roku 2009/2010

Den otevřených dveří

1. června 2009 Den otevřených dveří od 9:00 do 14:00 hodin.

Zvětšit fotografii : Den otevřených dveří

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy se bude konat v úterý 10. 2. 2009 od 8.45 hodin do 15.00 hodin v budově školy.

Jedná se o zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do základní školy praktické, tj. se zdravotním postižením.

K zápisu je nutný rodný list dítěte, psychologické vyšetření s doporučením, lékařský posudek a průkaz totožnosti zákonného zástupce

.

Volby do školské rady

11. 9. 2008 15:00 - 15:45 hodin volby do školské rady

Obnova školní zahrady a vytvoření přírodní učebny

02.05.2008 byl schválen Rozvojový program MŠMT Podpora EVVO ve školách v roce 2008. Obnova školní zahrady Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 a vytvoření přírodní učebny.

Projekt bude označen následně:

Logo

Projekt byl úspěšně dokončen 30. 6. 2008. Školní zahrada je osázena novými keři, vzniká živý plot a žáci již využívají přírodní učebnu.

Prohlédněte si fotografie

Změna emailové adresy

Z důvodu špatné funkčnosti původní emailové adresy byla založena nová adresa: zs-okruzni@zruc.info

Škola jako zahrada

Od 3. září 2007 probíhá ve škole v 1. a 6. ročníku výuka podle školního vzdělávacího programu nazvaného Škola jako zahrada, který sepsaly paní učitelky pod vedením koordinátorky a ředitelky školy.

Logo

Logo "Šikovná ruka" začala škola používat 1. 2. 2008.

Charakteristika školy

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 je základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, je malotřídní základní školou praktickou. Umístěna je v městské zástavbě na okraji města. Budova školy má bezbariérový přístup.

Do školy docházejí žáci z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou.

Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb žáci 1. až 9. ročníku. Škola poskytuje základní vzdělání 30 - 36 dětem ve věku od šesti do patnácti i osmnácti let. Kapacita školy je podle zřizovací listiny 50 žáků. Součástí školy je školní družina, jedno oddělení pro 13 žáků.


© 2005 - WEBMAX.cz